Oikeaa elämää koekuuntelussa

Kouluvuoden lopussa halusin päivittää jälleen kerran kurssienn RUB2 ja RUB5 kurssikokeita. Olen lopen kyllästynyt koepakettien kuullunymmärtämistesteihin monivalintoineen ja niinpä lähdin etsimään uusia tuulia. Youtubesta löytyi jotain asumiseen liittyvää, mutta varsinaiseksi aarreaitaksi osoittautui vetamix. Olen tiennyt sen olemassaolosta jo kauan, mutta olin unohtanut kokonaan tämän palvelun.

Koekuuntelut olivat siis joko osio radio-ohjelmista tai videoklippejä. Tehtävät olivat Moodlessa ja jokainen sai kotona vastata omaan tahtiinsa kysymyksiin. Vastausten perusteella en huomannut lunttaamista tai yhteistyötä, joten se pelko oli ainakin tällä kertaa aiheeton. Oikeassa elämässä kysyisin varmasti apua tälläisessä haasteessa… Se aiheuttaakin pientä päänvaivaa, muttei mahdotonta haastetta tehtävää laadittaessa.

RUB2 kurssiin löysin Youtubesta hyvää materiaalia ja vetamix’ista lisäsin videoklippejä, joissa lapset Norjasta, Tanskasta sekä Islannista kertoivat omalla äidinkielellään asumisesta kotimaassaan. Tekstitys oli toki ruotsiksi ja sen perusteella testattiin hyvin kurssin keskeinen sanasto. Samalla tuli hyvin konkreettisesti kulttuuritietoutta upeiden maisemien sekä esim. mesostin välityksellä.

RUB5 kurssilaiset painivat YLEFem’man uutislähetyksen parissa, jossa kerrottiin nuorten rattijuoppojen aiheuttamista kuolonkolareista. Kuuntelun tehtävänä oli tiivistää uutisten keskeinen sanoma suomeksi omin sanoin. Yleisesti kuuntelu ja tehtävämuoto koettiin haastavana, koska nuorten puhuma kieli tuntui vaikealta ja nopeatempoiselta. Tulos ei silti ollut huono sillä 30 opiskelijan keskiarvo oli 8-.

Laitoin samaan RUB5:sen koekuunteluun myös radio-ohjelman, jossa journalistiikan professori Ullamaija Kivikuru kertoo median uutisoinnista sekä uutisoinnin kriteereistä. Laadin tehtävään avoimet kysymykset ja pyysin vastaukset suomeksi. Yllättävää oli, että tämä osio meni heikommin keskiarvon ollessa 6.

Pyysin opiskelijoilta palautetta, jota sainkin kiitettävästi. Enemmistön, heikkojenkin,  mielestä uutisklippiä oli helpompaa seurata. Siihen oli helpompaa keskittyä, koska koko ajan tapahtui jotain. Ymmärtämistä helpotti kun näki ihmisten puhuvan ja kieli koettiin tällöin selkeämpänä. Asiat oli helpompaa yhdistää toisiinsa ja aiheesta sai paremmin kiinni. Puhekieli ja lievä murre koettiin haastavana, muttei tulosten mukaan ylivoimaisena. Vähemmistön mielestä radio-ohjelmaa oli helpompaa seurata. Heidän mielestään kuunteluun oli helpompaa keskittyä kun ei nähnyt puhujia. Myös YTL:lle esiteltiin toivetta videon käyttämisestä yhtenä koekuuntelun osiona!!

Kokeen sai siis tehdä rauhassa kotona omaan tahtiin. Tehtävätyypit vaativat sinnikkyyttä sekä useampaa kuuntelukertaa. Monen opiskelijan mukaan kolmannen kuuntelukerran jälkeen kuuntelut aukesivat ja vastaukset alkoivat hahmottua. Myös väljä aikataulu, puolitoista tuntia, innosti kuuntelemaan ja yrittämään useamman kerran. Suurin osa käytti tekemiseen aikaa noin tunnin verran radio-ohjelman kestäessä vajaa 5 minuuttia. Uutisklippi vei aikaa vajaat 7 minuuttia. Upeaa kuuntelutreeniä siis!!!

Koepaketin huolella muokatut kuuntelut tuntuivat tämän otoksen mukaan soveltuvan paremmin heikommille opiskelijoille. Tottumuksen kautta heidän mielipiteensä varmasti muuttuisi, mikä antaa opettajalle uutta haastetta tuleviin kursseihin. Opiskelijat eivät liittäneet koepaketin kuunteluja ns oikeaan elämän vaan pitivät niitä keksittyinä ja muokattuina kokonaisuuksina, joissa ääninäyttelijät sortuvat paikoin irvokkaaseen ”ylinäyttelyyn”. Opiskelijoiden kokemukset ovat siis tärkeitä ja ne tulisi huomioida nykyistä paremmin. Kysymys kuuluukin, koska me materiaalin tekijät huomioimme ne nykyistä paremmin? Toki materiaalia testataan ennen julkaisua, mutta opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus antaa palautetta myös oppimateriaalia käyttäessään.

Oikeaan elämään liittyvät kuuntelut saivat siis paljon kannatusta kaikkien opiskelijoiden keskuudessa. ”Elämää vartenhan täällä opiskellaan, koska oikeassa elämässä sitä ruotsia tarvitaan.” Tieto siitä, että näin on oikeasti tapahtunut lisäsivät kuuntelujen mielenkiintoa sekä mielekkyyttä. Vanhan, jo olemassa olevan tiedon soveltaminen, tuntui olevan kuuntelua helpottava tekijä sillä se auttaa päättelemään vastauksia. Näinhän se on ja se lisääkin haastetta tehtävän laatijoille, jotta aikuisten oikeasti kyetään testaamaan juuri kuullun ymmärtämistä… 😉