Voiko portfolio korvata lukion kurssikokeen?

Lähtötilanne:

Kurssi RUB2 eli Arkielämää Pohjoismaissa
oppitunteja 15*75 minuuttia + valmisteleva + koe
ryhmä 33 opiskelijaa, joista kaksi keskeytti

Portfolio:
valitse 4 kappaletta + tee 2 sanakoetta Moodleen
työstä 4 teemasanastoa ohjeiden mukaan
palauta 3 kielioppitenttiä Moodleen (määräysmuodot, sivulauseen sanajärjestys sekä adjektiivien vertailu)
palauta 2 luetun ymmärtämistä
palauta 2 ainetta korjattuina
palauta 2 kulttuuriin liittyvää tehtävää (toinen kirjasta, toisessa piti vierailla kirjastossa paikallisen Pohjola-Norden järjestön järjestämässä valokuvanäyttelyssä Sweden panorama)

Olen pitänyt kurssin monta kertaa ja nyt halusin kokeilla jotain muuta. Pia Ahlberg esitteli Facebookin ryhmässä TVT kieltenoopetuksessa toimivalta vaikuttavan mallin portfoliotyöskentelylle ja hänen positiivisten kokemusten ansiosta uskaltauduin kokeiluun, vaikka aluksi kauhistutti. Toin tämän avoimesti ilmi kurssin alussa ja pyysin ymmärrystä oppilailta. Osalta sitä kurssipalautteissa sai, osalta ei. ”Kokeiluja tulee ja kokeiluja menee… samaan pyrittiin myös matematiikan kurssilla. Ideana hyvä, mutta on vaikeaa päättää, mitä tekee ja milloin…”

Sovimme ryhmän kanssa, että kerran viikossa on kielioppitunti, jolloin keskitytään pääasiallisesti vain siihen. Kurssin loppupäässä oli pakko ottaa kaksi lisätuntia kielioppiin, mutta muuten tämä toimi oikein hyvin. Keskeisimmät kielioppiasiat testasin Moodlessa kotitenttien avulla, joissa sai hyödyntää kielioppia. Siitä huolimatta harva sai täysiä pisteitä, vaan pikemminkin adjektiivien vertailusta sekä sivulauseen sanajärjestyksen tenteistä oli monella haastavaa saada 70% oikein. Siitäkin huolimatta, että lisäsin yrityskertoja kolmesta rajattomaan ja annoin  henkilökohtaista palautetta aina tarvittaessa.

Kaksi perjantai-iltapäivää olin koulutuksissa, mikä on erittäin harvinaista herkkua tänä päivänä. Tällöin ryhmä työsti teemasanoja (vaatteet sekä ihmiskeho) yhdessä kuvaamataidon opettajan kanssa. Luokan takaseinälle ilmestyikin hienoja ja värikkäitä miellekarttoja. Muut kaksi perjantai-iltapäivän tuntia sekä osan kokeen aikaisesta tunnista käytimmekin kuuntelujen tekemiseen kielistudiossa omassa tahdissa.

Ahlbergin kokemuksia mukaillen ryhmä työsti 4 teemasanastoa (perhe, ihmiskeho, vaatteet ja asuminen) laatien ensin omat sanalistat tärkeimmistä sanoista taivutuksineen. Opiskelijat laativat näistä miellekartat tai vapaamuotoiset esitykset oman mielenkiintonsa mukaan. Tämän lisäksi heidän tuli kirjoittaa jokaisesta teemasta vähintään 10 lausetta, joissa teemasanastoa tuli hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Taso vaihteli: ”Min farmor är 60 år gammal… Min syster är 15 år gammal… Min lillasyster är glad, lat, pratsam och mörkhårig.”

Teemasanojen lisäksi opiskelijat saivat valita oman mielenkiintonsa mukaan 4 kappaletekstiä. Näistä viimeinen tehtiin loppuun ns koetunnilla, jolloin otin vastaan portfolioita samalla kun oppilaat työstivät viimeistä kappaletta sekä teemaa kuunteluineen. Opiskelija täytti viimeisellä tunnilla myös oppimispäiväkirjan, jossa hän arvioi työskentelyään.

Oppilaiden palautteita:

”En tykännyt. Tekemistä oli liikaa ja aluksi homma oli epäselvä. Tämä kyllä selkiintyi myöhemmin. Olisi hyvä olla lista paperilla, mitä tulee tehdä ja missä aikataulussa.” (opettaja pyrkii paperittomuuteen Moodlen käytön myötä 😉 )

”portfoliolla ei pysty kunnolla arvioimaan osaamista”
(eri mieltä. Osaaminen ilmenee selkeästi siinä, miten tehtäviä tehdään.)

” parantamisen varaa olisi, että tekisi tehtävät heti eikä viime tingassa”

” en voi suositella, koska on raskasta”
(moni opiskelija jätti tekemisen viime tinkaan, vaikka työskentelyä pyrittiin rytmittämään Moodlen avulla)

” en ymmärrä, miksi näitä vaihtoehtoisia opiskelutapoja tuputetaan, kun Suomessa muutenkin on hyvä oppimistaso… mutta oli kyllä ihan kivaa vaihtelua, tosin toivon, että seuraavat kurssit taas jatkuisivat sillä samalla vanhalla tyylillä, se on minusta oikein hyvä… teemasanasatojen opiskelu oli ihan mukavaa”

+
”huomasin sanojen ja lauseiden jäävän mieleen. Myös taivutusluokat jäivät hyvin mieleen mindmappeja ja taivutuksia tehdessä. Opiskelumenetelmä oli parempi ja virkistävämpi kuin ensimmäisellä kurssilla.”

”tavallaan tämä oli hyvä idea, koska tämä oli vapaampaa. Paljon paritöitä ja kaiken tekemiseen annettiin tarkat ohjeet, mutta toisaalta portfoliossa oli hirveästi tehtävää ja yht’äkkiä ne kaikki kasaantui. Hyvin tästä selvisi. Oli kiva kun ei ollut koetta, mutta kuitenkin koko ajan tuli vähän väkisinkin luettua.”

” Ajatus oli outo, mutta kun portfoliota alkoi tehdä, paljastui, ettei se nyt niin hankala ole tehdä. Suurin muutos työskentelytavoissani tapahtui teemasanojen kohdalla. En aio enää opetella niitä tylsästi toinen puoli peitettynä, vaan työstän niitä jotenkin mielenkiintoisemmin ja luovemmin.”

” Olen oppinut kantamaan vastuuta omasta opiskelustani.”

”Kaiken kaikkiaan kurssi oli todella opettavainen, vaikkei koetta ole. Portfoliota tehdessä joutuu työstämään tehtäviä, sanastoa ja kielioppia paljon ja asiat palautuvat huomaamatta mieleen. Voisin suorittaa toisenkin kurssin näin.”

”Piti todellakin tehdä töitä, että pääsee kurssita läpi eikä vaan päästä läpi koetta ja käydä istumassa tunneilla.”

” Voin suositella. Se on aikaa vievää, mutta palkitsevaa.”

”On hyvä, ettei kurssia pääse läpi vain käymällä tunneilla ja pääsemällä läpi kokeesta, tekemättä muuten mitään. Tällä kurssilla piti tehdä kunnolla töitä, että pääsee läpi. Ja se oli hyvä oppimisen kannalta sillä kyllä uskon, että tällä kurssilla kaikki ovat oppineet ainakin jotain, koska tehtäviä on pitänyt tehdä monipuolisesti.”

Opettajan ajatuksia:

Monella opiskelijalla oli käytössään vanha kirja. Nyt se tuli hyötykäyttöön, koska jokaisen tuli työstää teemasanoista oma käsitekartta, sanalistat taivutuksineen sekä vielä erikseen omat lauseet. Tämän lisäksi merkitsin itselleni muistiin ko. oppilaat, jolloin vaadin, että tehtävät tehdään erilliselle paperille tai vihkoon. Kieltä oppii vain tekemällä ja yrittämällä.

Moodlen tms avulla työskentelyä on helppo rytmittää ja osan portfolioon kuuluvista töistä voi helposti palauttaa sinne. Palautusten ulkoasu vaihteli suuresti hienoista koonneista värikkäine kansikuvineen vihosta revittyihin papereihin. Osa portfolioista oli tehty vihkoihin, mikä toimi hyvin kunhan opiskelija oli selkeästi merkinnyt, mitä mistäkin löytyy. Teemasanojen työstössä oli hyödynnetty myös esitysohjelmia, joiden valokuvat oli kuvattu paikallisissa liikkeissä. Tämä oli hyvä osoitus siitä, miten opiskelijoilta löytyy luovuutta kun heitä siihen rohkaisee!

Kurssin 18 tuntia tulivat tehokkaasti käyttöön, koska ns koetunnitkin sisälsivät työskentelyä. Kammoksuin turhaan etukäteen portfolioiden tarkastamista. Jokaiseen työhön oli mielenkiintoista tutustua ja samalla sain arvokasta tietoa opiskelijasta taustoineen sekä hänen omine ajatuksineen. Suuren ryhmän opiskelijat tulivat tutuiksi, mikä helpottaa yhteistä työskentelyä tulevilla kursseilla. Tämän kokemuksen jälkeen olen jälleen hieman viisaampi, ainakin seuraavalla kerralla kun aloitamme kurssin suorittamista portfolioilla.

Advertisement

Opiskelijapalautetta sähköisestä RUB4-kurssista

Kuten aiemmin tammikuussa bloggasin, kokeilin kolmannessa jaksossa flipped classroom’ia soveltaen lukion RUB3-kurssilla. Määrittelin viikottaiset teemat, pakolliset tehtävät sekä kokonaisuudet, joista opiskelijat saivat itse valita mieluisimmat tehtävät. Tehtävien vastaukset olivat heti Moodlessa saatavilla. Tein myös kaikki sana- ja verbikokeet Moodleen ja opiskelijoilla oli yleensä viikko aikaa tehdä niitä. Sähköisen ympäristön valmistelu vei aikaa, mutta olin hyvin tyytyväinen siihen, että nyt minulla oli kerrankin aikaa ohjata ja opastaa tunneilla. Jopa tekemäni kielioppivideot olivat menestys sillä opiskelijat katsoivat mieluummin niitä kuin kuuntelivat minun selostustani.

Kurssikoe oli kurssin tapaan sähköinen. Suurin osa opiskelijoista teki kokeen kotona ja ainoastaan yksi tuli kouluun atk-luokkaan tekemään. Koe oli auki verkossa sen ajan, mikä aika olisi tavallisestikin varattu kurssikokeen tekoon. Jännitin kurssin tuloksia ja arvostelun valmistuttua vertasin arvosanoja edelliseen RUB3 kurssiin, minkä opiskelimme perinteiseen tapaan, toki silloinkin opiskelijoiden tuntiaktiivisuutta korostaen. Tulokset olivat rohkaisevat etenkin kun kyse oli 19 hengen poikavaltaisesta ryhmästä, joka oli hyvin kyllästynyt perinteisiin työtapoihin kielten tunneilla.

10 opiskelijalla arvosana pysyi samana eli ainakaan tämä toisenlainen tapa ei vaikuttanut alentavasti heidän numeroihinsa. Yhdellä opiskelijalla arvosana laski verrattuna edelliseen kurssiin. Hän jätti palauttamatta kaikki sanakokeet, aineet sekä pari verbikoetta, joten hänen osaltaan opiskelu heikohkoksi kurssin aikana. Silti kurssipalautteessa hän koki oppineensa paljon kurssin aikana! Kahdeksalla opiskelijalla arvosana nousi verrattuna edelliseen kurssiin, heistä kolmella jopa kaksi arvosanaa!! Paras tulos oli huima nosto nelosesta seiskaan!

Alla koontia opiskelijapalautteesta:

1 Mikä sujui kurssilla mielestäsi hyvin?
– Opiskelu netissä! Vaikka kirjasta katsoikin jotain juttuja sanakokeita ja muita tehdessä niin siinä oppi tosi hyvin ja asiat jäi paljon paremmin päähän! (aiemmin heikko opiskelija)
– Oli hienoa että sai edetä omin avuin ja itsenäisesti juuri siten miten itse koki parhaaksi. Mulle oli helppoa työskennellä tuollalailla ja se oli huikeaa vaihtelua, kun ei ollut sellaista kaavoihin kangistunutta toimintaa niiku kaikilla muilla tunneilla!
– Ilmapiiri oli mielestäni hyvä opettajan ja oppilaiden välillä! (: Ja tehokasta oppimista toden totta tapahtui!
– Kurssilla sujui hyvin parityöskentely. Oli mukavaa työskennellä parin kanssa ja samalla oppi ottamaan itse vastuun omista opiskeluistaan
– Nettitehtävät ja tuntityöskentely ovat mielestäni parantuneet tämän kurssin aikana ja luokassa on ollut todella hyvä työrauha

2 Mitä tekisit toisin?
– En varmaankaan juuri mitään. Sanakokeita oli sopivasti ja oli hyvä että jos oli jääny jotain tekemättä nii ennen koetta kerkesi tehdä nekin ja siinäkin sai hyvää kertausta!
– hmmm.. jos nyt jotain pitäisi tehdä toisin niin ehkä jotku tehtävät voisi olla lyhempiä ja enemmän aikaa tehdä ne. (vaikka ei ne nytkään mitenkään mahdottomia ole)
– Sanoja olisi voinut lukea enemmän. Joskus saattoi jäädä liian viimetippaan tentit moodlessa. Kurssin loppua kohden kuitenkin paransin.
– Tehtäviä oli ihan törkeä määrä, ehkä vähempiki ois riittäny. (jokainen kurssia opettava tietää kurssin vaativuustason)

3 Miten arvioisit työtapoja tunneilla ja kotona?
– Työtavat oli just hyviä! Hommat tehty ja kottii. Kotona kerkes koneella tehä tehtäviä ku ei ollu hirviästi hommia, mutta kyllä välillä meinas järki lähtä ku oli nii monta tehtävää vaikkaki se johtu iha omasta hölmöydestä ku kasaannuttaa ne kaikki kerralla. Mutta tyytyväinen!
– Tunneilla oli mukava tehdä tehtäviä omassa rauhassa ja omalla tahdilla. Tunneilla sai myös hyvän työrauhan. Kotona pystyi tarkistamaan tehtävät täältä netistä.
– Työtavat kerrassaan mainiot. Loistavaa että voidaan käyttää tietokonetta hyödyksi. Opiskelu oli enemmän vapaamuotoisempaa, eikä väkisinpuurtamista.
– enemmän on kyllä kieltämättä tullut tehtyä kotona nyt kun otettiin tämä uusi käytäntö käyttöön.  tunneilla ihan normaalisti mukavasti mennyt.

4 Oletko tyytyväinen omaan työpanokseesi? 
– Olen tyytyväinen omaan työpanokseeni sillä en ole juuri koskaan ollut niin aktiivinen ruotsin tunneilla.
– Olen ihan tyytyväinen, nettitehtävät tsemppas paljon, ku tuli muunki näkösiä arvosanoja, ku 4 tai 5 !
– Olisin voinut ahkeramminkin opiskella mutta toisaalta olen mielestäni oppinut paljon!

5 Miten koit kokeen tekemisen netissä kotona/koulussa? Mikä sujui hyvin? Pitäisikö jotain tehdä toisin?
– Oli mukava tehdä koe netissä! Ei tullut semmoista liian kovaa jännitystä mutta kerrattua tuli enemmän entä normaalisti! Asiatkin tuli mieleen paljon paremmin ku kotona tehdessä ei ollut mitään häiriötekijöitä. (aiemmin heikko opiskelija)
– Kokeen tekeminen netissä on helppoa. Varsinkin läppärillä. Käsin kirjoittamiselta säästyy.
– TOSI HYVÄ! olin kyllä tosi tyytyväinen tämä mahdollisuus olisi pitänyt jo paljon aikaisemmin huomata. Ja kotona paras tehdä niin ei ole sitä jännitettä ja sitä mikä aina koulussa koetilanteessa on.  (kotona hyvä työrauha myös)
– )Ihan siistiä tehä kotona, ko ei tarvii etes aamulla herätä niin aikasin ku voi yöpaita päällä tehä kokkeenki :DD
– Kokeen tekeminen kotona oli mukavaa. Ei tarvinu lähtä aamulla koululle kokeen takia ja kun matkaakin sinne on 30km. Koe oli helppo löytää moodlesta ja koe oli selkeä.

6 Miten kommentoit kokeen tehtävätyyppejä? Mittasivatko ne kurssin asioita? 
– Tehtävät oli kurssiin liittyviä ja kertasivat hyvin sanoja joka tehtävässä, kielioppi oli hyvä osuus, jokseenki hieman hankala(huomaat varmaa pisteistä) mutta muuten hyvin oli suunniteltu tehtävät
– Tehtävät olivat hyviä ja osa hieman vaikeita, mutta ne olivat hyviä tehtäviä ja niissa oli kurssilla käydyt asiat
– Kyllä, tehtävät olivat mielestäni tosi hyviä ei liian vaikeita eikä liian helppoja.
– Tehtävät olivat monipuolisia ja tehtävissä tarvi paljon kurssilla opiskeltuja sanoja ja asioita.

7 Vapaa sana. Onko mielessäsi vielä jotain muuta aiheeseen liittyvää?
– Netissä tehtävien ja kokeiden tekeminen on paljon mukavempaa! Ei tule turhaa stressiä ja paniikkia mutta kerrattua tulee paremmin! Tekisin jatkossa tehtävät mieluummin netissä kun ei tule semmoista ”pakkopullan” makua kun kumminkin tulee istuttua koneella monta tuntia päivässä ilman mitään tekemistä!
– Yllätyin positiivisesti kun konetta voi käyttää tunnilla. Aion tulevaisuudessa ottaa koneen mukaan.
– Ei muutaku samalla tyylillä eteenpäin!

Kokeen tehtävät olivat tietoa soveltavia tehtäviä, koska jokaisella oli mahdollisuus katsoa kirjasta. Käytännössä opiskelijat joutuivat ottamaan kantaa kurssin aihepiiriin liittyviin teemoihin elämänkatsomuksesta, yhteiselosta tai maahanmuutosta. Koetehtävissä oli myös tulkkaus- ja käännöstehtäviä, joissa arvioin kielellistä sujuvuutta, oikeakielisyyttä sekä kommunikatiivisuutta. Huomasin, että automaattisesti korjasin aiempaa ”tiukemmalla kädella” tutulla 50% taulukolla. Siitäkin huolimatta tulokset ja etenkin opiskelijapalaute oli niin rohkaisevaa, että kurssin RUB5 vienti sähköiseksi on jo työn alla. Kurssin alussa olin kauhuissani, mutta se oli täysin turhaa. Olen itsekin oppinut paljon kurssin aikana ja yhdessä opiskelijoiden kanssa se on ollut hauskaa ja motivoivaa!!

Sallittua lunttaamista

Olen kauan halunnut vähentää opiskelijoiden koejännitustä ja pelkoa unohtamisesta kokeissa. Kokeilin oppikirjan, kieliopin sekä lunttilapun sallimista sana- ja kurssikokeissa toisen jakson aikana. Pääset tutustumaan kokemuksiini Iin lukion blogissa. Tulokset ovat sen verran rohkaisevia, että kokeilut jatkuvat myös muissa jaksoissa. Niistä juttua myöhemmin.