Sanakokeet oppimisen tukena

Kasvavat sana- ja verbikoepinkat jne. kutsuvat jälleen kesälomalta palaavaa kieltenopettajaa. Tuskastuin jo kauan sitten pieniin kokeisiin, sillä niiden pitäminen ei tuntunut tehostavan ko. asian oppimista. Vaikka ilmoitin pienistä kokeista ajoissa ja testattava alue oli kohtuullinen, huomasin, että ainoastaan motivoituneet oppilaat lukivat ja pärjäsivät mukavasti. Kokeiden palautus huonoine arvosanoineen eivät edistäneet oppilaan positiivista kieliminää.

Aloin pohtia pienten kokeiden merkitystä oppimisen kannalta. Kokeiluni tämän suhteen ovat vielä kesken, mutta jotain pysyvää ja toimivaa olen oppinut oppilailtani. Sana- ja verbikokeissa olen soveltanut mm. seuraavia menetelmiä:

  • sanakokeen korjaa kaveri, joka merkitsee vastaajalle mieluisalla värillä korjattavat, eli paremmin opeteltavat asiat. Oppilas voi tehdä sanakokeen uudelleen, jolloin opettaja korjaa tämän sanakokeen. Laiska opettaja säästää siis itseään. 😉
  • olen vienyt pienet kokeet Moodleen. Verbikokeissa olen aluksi käyttänyt 5 min aikarajaa kunnes moni oppilas sanoi vähenevän ajan ahdistavan koetta tehdessä. Jätin ajan pois ja huomasin selkeästi, että vastausajan pidetessä oppilas oli käyttänyt apukeinoja koetta tehdessä. Päätin, että tämäkin on parempi kuin se, ettei hän olisi koskenut apuvälineisiin lainkaan. Vastausajoista näki selkeästi kuka oli lukenut kokeeseen ja tehnyt sen ilman apuja.
  • Työnantajani ottaessa Pedanetin käyttöön olen alkanut siirtää pieniä kokeita sinne. Pedanetissa ei vielä ole mahdollisuutta ajastaa kokeita, mutta käsittääkseni ko. ominaisuus on sinne tulossa. Pedanetissa ei voi vielä ajastaa koetta tietylle aikavälille, jolloin olen suhtautunut puutteeseen siten, että oppilailla on mahdollisuus tehdä koetta niin monta kertaa kuin he parhaaksi näkevät. Lopputulos eli oppiminen on tärkeintä ja viime kädessä osaaminen mitataan kirjoitelmissa sekä kokeissa.

Siirtämällä pienet kokeet kotona tehtäviksi minulla on jäänyt tunneilla enemmän aikaa keskusteluihin, kuunteluihin sekä yleensä kielen kanssa toimiseen. Moni oppilas on kokenut hyväksi sen, että ennen koetta keskeiset asiat voi vielä käydä kertaamassa sanakokeiden avulla. Heikommat oppilaat ovat kyenneet näyttämään aktiivisuutensa tekemällä pieniä kokeita, jolloin olen ilomielin kyennyt antamaan heille rohkaisevaa palautetta. Kokeiden osuus arvioinnista ei ole ollut niin massiivinen kuin aiemmin, mikä on kannustanut oppilaita yrittämään parhaansa. En voi kuin nostaa hattua oppilaalle, joka tekee samaa sanakoetta 10 kertaa yrittäen saada maksimipistemäärät siinä onnistumatta, koska onneton ope on tehnyt kirjoitusvirheen! Kieltämättä kyllä olin nolo kun pyysin anteeksi virhettäni. Toisaalta, tämäkin oli hyvä osoitus siitä, että myös opettaja tekee virheitä, joita onneksi voi korjata. 😉

Oikeaa elämää koekuuntelussa

Kouluvuoden lopussa halusin päivittää jälleen kerran kurssienn RUB2 ja RUB5 kurssikokeita. Olen lopen kyllästynyt koepakettien kuullunymmärtämistesteihin monivalintoineen ja niinpä lähdin etsimään uusia tuulia. Youtubesta löytyi jotain asumiseen liittyvää, mutta varsinaiseksi aarreaitaksi osoittautui vetamix. Olen tiennyt sen olemassaolosta jo kauan, mutta olin unohtanut kokonaan tämän palvelun.

Koekuuntelut olivat siis joko osio radio-ohjelmista tai videoklippejä. Tehtävät olivat Moodlessa ja jokainen sai kotona vastata omaan tahtiinsa kysymyksiin. Vastausten perusteella en huomannut lunttaamista tai yhteistyötä, joten se pelko oli ainakin tällä kertaa aiheeton. Oikeassa elämässä kysyisin varmasti apua tälläisessä haasteessa… Se aiheuttaakin pientä päänvaivaa, muttei mahdotonta haastetta tehtävää laadittaessa.

RUB2 kurssiin löysin Youtubesta hyvää materiaalia ja vetamix’ista lisäsin videoklippejä, joissa lapset Norjasta, Tanskasta sekä Islannista kertoivat omalla äidinkielellään asumisesta kotimaassaan. Tekstitys oli toki ruotsiksi ja sen perusteella testattiin hyvin kurssin keskeinen sanasto. Samalla tuli hyvin konkreettisesti kulttuuritietoutta upeiden maisemien sekä esim. mesostin välityksellä.

RUB5 kurssilaiset painivat YLEFem’man uutislähetyksen parissa, jossa kerrottiin nuorten rattijuoppojen aiheuttamista kuolonkolareista. Kuuntelun tehtävänä oli tiivistää uutisten keskeinen sanoma suomeksi omin sanoin. Yleisesti kuuntelu ja tehtävämuoto koettiin haastavana, koska nuorten puhuma kieli tuntui vaikealta ja nopeatempoiselta. Tulos ei silti ollut huono sillä 30 opiskelijan keskiarvo oli 8-.

Laitoin samaan RUB5:sen koekuunteluun myös radio-ohjelman, jossa journalistiikan professori Ullamaija Kivikuru kertoo median uutisoinnista sekä uutisoinnin kriteereistä. Laadin tehtävään avoimet kysymykset ja pyysin vastaukset suomeksi. Yllättävää oli, että tämä osio meni heikommin keskiarvon ollessa 6.

Pyysin opiskelijoilta palautetta, jota sainkin kiitettävästi. Enemmistön, heikkojenkin,  mielestä uutisklippiä oli helpompaa seurata. Siihen oli helpompaa keskittyä, koska koko ajan tapahtui jotain. Ymmärtämistä helpotti kun näki ihmisten puhuvan ja kieli koettiin tällöin selkeämpänä. Asiat oli helpompaa yhdistää toisiinsa ja aiheesta sai paremmin kiinni. Puhekieli ja lievä murre koettiin haastavana, muttei tulosten mukaan ylivoimaisena. Vähemmistön mielestä radio-ohjelmaa oli helpompaa seurata. Heidän mielestään kuunteluun oli helpompaa keskittyä kun ei nähnyt puhujia. Myös YTL:lle esiteltiin toivetta videon käyttämisestä yhtenä koekuuntelun osiona!!

Kokeen sai siis tehdä rauhassa kotona omaan tahtiin. Tehtävätyypit vaativat sinnikkyyttä sekä useampaa kuuntelukertaa. Monen opiskelijan mukaan kolmannen kuuntelukerran jälkeen kuuntelut aukesivat ja vastaukset alkoivat hahmottua. Myös väljä aikataulu, puolitoista tuntia, innosti kuuntelemaan ja yrittämään useamman kerran. Suurin osa käytti tekemiseen aikaa noin tunnin verran radio-ohjelman kestäessä vajaa 5 minuuttia. Uutisklippi vei aikaa vajaat 7 minuuttia. Upeaa kuuntelutreeniä siis!!!

Koepaketin huolella muokatut kuuntelut tuntuivat tämän otoksen mukaan soveltuvan paremmin heikommille opiskelijoille. Tottumuksen kautta heidän mielipiteensä varmasti muuttuisi, mikä antaa opettajalle uutta haastetta tuleviin kursseihin. Opiskelijat eivät liittäneet koepaketin kuunteluja ns oikeaan elämän vaan pitivät niitä keksittyinä ja muokattuina kokonaisuuksina, joissa ääninäyttelijät sortuvat paikoin irvokkaaseen ”ylinäyttelyyn”. Opiskelijoiden kokemukset ovat siis tärkeitä ja ne tulisi huomioida nykyistä paremmin. Kysymys kuuluukin, koska me materiaalin tekijät huomioimme ne nykyistä paremmin? Toki materiaalia testataan ennen julkaisua, mutta opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus antaa palautetta myös oppimateriaalia käyttäessään.

Oikeaan elämään liittyvät kuuntelut saivat siis paljon kannatusta kaikkien opiskelijoiden keskuudessa. ”Elämää vartenhan täällä opiskellaan, koska oikeassa elämässä sitä ruotsia tarvitaan.” Tieto siitä, että näin on oikeasti tapahtunut lisäsivät kuuntelujen mielenkiintoa sekä mielekkyyttä. Vanhan, jo olemassa olevan tiedon soveltaminen, tuntui olevan kuuntelua helpottava tekijä sillä se auttaa päättelemään vastauksia. Näinhän se on ja se lisääkin haastetta tehtävän laatijoille, jotta aikuisten oikeasti kyetään testaamaan juuri kuullun ymmärtämistä… 😉

Appseilla mielenkiintoa tylsään kielioppiasiaan

Opiskelijan on monesti vaikeaa ymmärtää, miten eri substantiivien muotoja käytetään. Teoriaa on paljon ja moni yksityiskohta unohtuu. Niinpä väsäsin Explain Everything appsilla pari kielioppivideota (epämääräiset muodot / määräiset muodot) muistin tueksi. Laitoin nämä jakoon myös Moodleen, jotta opiskelija voi palata asiaan uudelleen kotona. Esityksen pohjana minulla oli vanha power point. Saatoin esimerkit nykyaikaan ja tein nauhoitukset kotona, välillä kissan häiritsemänä. Esitin videot luokassa ja opiskelijat seurasivat mielestäni hyvin. Kaiken kruunasi esitysten lopuksi lukion ekaluokkalaisen tekemä kysymys: ”Siis onko substantiivi sellainen sana kuin esimerkiksi kynä?” Hyvä tarkennus, mutta kieltämättä kyllä mielessäni huokaisin syvään.

Kysyin kommentteja tunnin loputtua ja yksi opiskelija jäi kaipaamaan vuorovaikutusta. Videon katsominen on passiivista, totta, mutta mielestäni yhtä passiivista on opettajan monotoninen kielioppiasian esitys. Toki esityksen voi välillä katkaista aivan kuten opettajan puheenkin. Asia jäi vaivaamaan ja niinpä ajattelin vaihtelun vuoksi tehdä kyselyn Socrativella ja testata oppilaiden osaamista seuraavalla tunnilla.

Jos Socrative on sinulle outo, löydät hyvät video-ohjeet alta:
Socrative in the classroom
Socrative tutorial
Nämä ovat melko selkeät ohjeet, toki muitakin löytyy. Tärkeintä käytön kannalta on, että opettaja kirjautuu osoitteeseen t.socrative.com jolloin hän pääsee käsiksi omaan materiaaliinsa. Kyselyiden tehtävätyypit ovat muotoa oikein/väärin, monivalinta tai lyhyt vastaus omin sanoin. Kyselyt on todella nopeaa laatia, niihin saa vaihtelua eri tehtävätyypeillä ja niitä voi halutessaan jakaa muiden opettajien kesken. Pääset tekemääni kertauksen tunnuksella SOC-826989.

Opiskelija kirjautuu ohjelmaan kännykällä, tabletilla tai tietokoneella. Hän kirjoittaa osoitteen  m.socrative.com, minkä jälkeen hän odottaa opettajan antamaa luokan numeroa. Kun kaikki ovat paikalla, opettaja voi aloittaa kyselyn. Opettaja näkee opiskelijoiden vastaukset ja tällä tavoin saadaan helposti aktivoitua koko ryhmä mukaan. Ja mikä parasta, virheistäkin voi oppia, koska opettaja voi selostaa periaatteet nähtyään ensin vastaukset.

Kyselyt voi tehdä opettajajohtoisesti samaan tahtiin tai opiskelijoiden välille voi järjestää pienen kilpailun. Luulen, että etenemme huomenna yhdessä, jotta voin vielä selostaa tärkeimmä kohdat uudelleen. Kokeen valmistelevalla tunnilla voisimme sitten jo kisata Space race-toiminnalla. Otan mielenkiinnolla huomista kyselyä!

Opiskelijapalautetta sähköisestä RUB4-kurssista

Kuten aiemmin tammikuussa bloggasin, kokeilin kolmannessa jaksossa flipped classroom’ia soveltaen lukion RUB3-kurssilla. Määrittelin viikottaiset teemat, pakolliset tehtävät sekä kokonaisuudet, joista opiskelijat saivat itse valita mieluisimmat tehtävät. Tehtävien vastaukset olivat heti Moodlessa saatavilla. Tein myös kaikki sana- ja verbikokeet Moodleen ja opiskelijoilla oli yleensä viikko aikaa tehdä niitä. Sähköisen ympäristön valmistelu vei aikaa, mutta olin hyvin tyytyväinen siihen, että nyt minulla oli kerrankin aikaa ohjata ja opastaa tunneilla. Jopa tekemäni kielioppivideot olivat menestys sillä opiskelijat katsoivat mieluummin niitä kuin kuuntelivat minun selostustani.

Kurssikoe oli kurssin tapaan sähköinen. Suurin osa opiskelijoista teki kokeen kotona ja ainoastaan yksi tuli kouluun atk-luokkaan tekemään. Koe oli auki verkossa sen ajan, mikä aika olisi tavallisestikin varattu kurssikokeen tekoon. Jännitin kurssin tuloksia ja arvostelun valmistuttua vertasin arvosanoja edelliseen RUB3 kurssiin, minkä opiskelimme perinteiseen tapaan, toki silloinkin opiskelijoiden tuntiaktiivisuutta korostaen. Tulokset olivat rohkaisevat etenkin kun kyse oli 19 hengen poikavaltaisesta ryhmästä, joka oli hyvin kyllästynyt perinteisiin työtapoihin kielten tunneilla.

10 opiskelijalla arvosana pysyi samana eli ainakaan tämä toisenlainen tapa ei vaikuttanut alentavasti heidän numeroihinsa. Yhdellä opiskelijalla arvosana laski verrattuna edelliseen kurssiin. Hän jätti palauttamatta kaikki sanakokeet, aineet sekä pari verbikoetta, joten hänen osaltaan opiskelu heikohkoksi kurssin aikana. Silti kurssipalautteessa hän koki oppineensa paljon kurssin aikana! Kahdeksalla opiskelijalla arvosana nousi verrattuna edelliseen kurssiin, heistä kolmella jopa kaksi arvosanaa!! Paras tulos oli huima nosto nelosesta seiskaan!

Alla koontia opiskelijapalautteesta:

1 Mikä sujui kurssilla mielestäsi hyvin?
– Opiskelu netissä! Vaikka kirjasta katsoikin jotain juttuja sanakokeita ja muita tehdessä niin siinä oppi tosi hyvin ja asiat jäi paljon paremmin päähän! (aiemmin heikko opiskelija)
– Oli hienoa että sai edetä omin avuin ja itsenäisesti juuri siten miten itse koki parhaaksi. Mulle oli helppoa työskennellä tuollalailla ja se oli huikeaa vaihtelua, kun ei ollut sellaista kaavoihin kangistunutta toimintaa niiku kaikilla muilla tunneilla!
– Ilmapiiri oli mielestäni hyvä opettajan ja oppilaiden välillä! (: Ja tehokasta oppimista toden totta tapahtui!
– Kurssilla sujui hyvin parityöskentely. Oli mukavaa työskennellä parin kanssa ja samalla oppi ottamaan itse vastuun omista opiskeluistaan
– Nettitehtävät ja tuntityöskentely ovat mielestäni parantuneet tämän kurssin aikana ja luokassa on ollut todella hyvä työrauha

2 Mitä tekisit toisin?
– En varmaankaan juuri mitään. Sanakokeita oli sopivasti ja oli hyvä että jos oli jääny jotain tekemättä nii ennen koetta kerkesi tehdä nekin ja siinäkin sai hyvää kertausta!
– hmmm.. jos nyt jotain pitäisi tehdä toisin niin ehkä jotku tehtävät voisi olla lyhempiä ja enemmän aikaa tehdä ne. (vaikka ei ne nytkään mitenkään mahdottomia ole)
– Sanoja olisi voinut lukea enemmän. Joskus saattoi jäädä liian viimetippaan tentit moodlessa. Kurssin loppua kohden kuitenkin paransin.
– Tehtäviä oli ihan törkeä määrä, ehkä vähempiki ois riittäny. (jokainen kurssia opettava tietää kurssin vaativuustason)

3 Miten arvioisit työtapoja tunneilla ja kotona?
– Työtavat oli just hyviä! Hommat tehty ja kottii. Kotona kerkes koneella tehä tehtäviä ku ei ollu hirviästi hommia, mutta kyllä välillä meinas järki lähtä ku oli nii monta tehtävää vaikkaki se johtu iha omasta hölmöydestä ku kasaannuttaa ne kaikki kerralla. Mutta tyytyväinen!
– Tunneilla oli mukava tehdä tehtäviä omassa rauhassa ja omalla tahdilla. Tunneilla sai myös hyvän työrauhan. Kotona pystyi tarkistamaan tehtävät täältä netistä.
– Työtavat kerrassaan mainiot. Loistavaa että voidaan käyttää tietokonetta hyödyksi. Opiskelu oli enemmän vapaamuotoisempaa, eikä väkisinpuurtamista.
– enemmän on kyllä kieltämättä tullut tehtyä kotona nyt kun otettiin tämä uusi käytäntö käyttöön.  tunneilla ihan normaalisti mukavasti mennyt.

4 Oletko tyytyväinen omaan työpanokseesi? 
– Olen tyytyväinen omaan työpanokseeni sillä en ole juuri koskaan ollut niin aktiivinen ruotsin tunneilla.
– Olen ihan tyytyväinen, nettitehtävät tsemppas paljon, ku tuli muunki näkösiä arvosanoja, ku 4 tai 5 !
– Olisin voinut ahkeramminkin opiskella mutta toisaalta olen mielestäni oppinut paljon!

5 Miten koit kokeen tekemisen netissä kotona/koulussa? Mikä sujui hyvin? Pitäisikö jotain tehdä toisin?
– Oli mukava tehdä koe netissä! Ei tullut semmoista liian kovaa jännitystä mutta kerrattua tuli enemmän entä normaalisti! Asiatkin tuli mieleen paljon paremmin ku kotona tehdessä ei ollut mitään häiriötekijöitä. (aiemmin heikko opiskelija)
– Kokeen tekeminen netissä on helppoa. Varsinkin läppärillä. Käsin kirjoittamiselta säästyy.
– TOSI HYVÄ! olin kyllä tosi tyytyväinen tämä mahdollisuus olisi pitänyt jo paljon aikaisemmin huomata. Ja kotona paras tehdä niin ei ole sitä jännitettä ja sitä mikä aina koulussa koetilanteessa on.  (kotona hyvä työrauha myös)
– )Ihan siistiä tehä kotona, ko ei tarvii etes aamulla herätä niin aikasin ku voi yöpaita päällä tehä kokkeenki :DD
– Kokeen tekeminen kotona oli mukavaa. Ei tarvinu lähtä aamulla koululle kokeen takia ja kun matkaakin sinne on 30km. Koe oli helppo löytää moodlesta ja koe oli selkeä.

6 Miten kommentoit kokeen tehtävätyyppejä? Mittasivatko ne kurssin asioita? 
– Tehtävät oli kurssiin liittyviä ja kertasivat hyvin sanoja joka tehtävässä, kielioppi oli hyvä osuus, jokseenki hieman hankala(huomaat varmaa pisteistä) mutta muuten hyvin oli suunniteltu tehtävät
– Tehtävät olivat hyviä ja osa hieman vaikeita, mutta ne olivat hyviä tehtäviä ja niissa oli kurssilla käydyt asiat
– Kyllä, tehtävät olivat mielestäni tosi hyviä ei liian vaikeita eikä liian helppoja.
– Tehtävät olivat monipuolisia ja tehtävissä tarvi paljon kurssilla opiskeltuja sanoja ja asioita.

7 Vapaa sana. Onko mielessäsi vielä jotain muuta aiheeseen liittyvää?
– Netissä tehtävien ja kokeiden tekeminen on paljon mukavempaa! Ei tule turhaa stressiä ja paniikkia mutta kerrattua tulee paremmin! Tekisin jatkossa tehtävät mieluummin netissä kun ei tule semmoista ”pakkopullan” makua kun kumminkin tulee istuttua koneella monta tuntia päivässä ilman mitään tekemistä!
– Yllätyin positiivisesti kun konetta voi käyttää tunnilla. Aion tulevaisuudessa ottaa koneen mukaan.
– Ei muutaku samalla tyylillä eteenpäin!

Kokeen tehtävät olivat tietoa soveltavia tehtäviä, koska jokaisella oli mahdollisuus katsoa kirjasta. Käytännössä opiskelijat joutuivat ottamaan kantaa kurssin aihepiiriin liittyviin teemoihin elämänkatsomuksesta, yhteiselosta tai maahanmuutosta. Koetehtävissä oli myös tulkkaus- ja käännöstehtäviä, joissa arvioin kielellistä sujuvuutta, oikeakielisyyttä sekä kommunikatiivisuutta. Huomasin, että automaattisesti korjasin aiempaa ”tiukemmalla kädella” tutulla 50% taulukolla. Siitäkin huolimatta tulokset ja etenkin opiskelijapalaute oli niin rohkaisevaa, että kurssin RUB5 vienti sähköiseksi on jo työn alla. Kurssin alussa olin kauhuissani, mutta se oli täysin turhaa. Olen itsekin oppinut paljon kurssin aikana ja yhdessä opiskelijoiden kanssa se on ollut hauskaa ja motivoivaa!!