Kahoot!

Opettajalla on kaksi tapaa aloittaa kahootin käyttö. Kirjautumalla ympäristöön https://getkahoot.com hän luo ensin tunnukset ja pääsee sitten käyttämään ympäristöä. Itselläni on eniten käytössä quiz, koska toiminnoilla voi luoda nopeasti uusia kyselyjä. Lähitulevaisuudessa aion kokeilla discussion-osaa puhumisen innoittajana ja pitäähän sitä vielä survey-osaankin vielä tutustua paremmin.

Jos opettaja on saanut suoraan linkin, sitä klikkaamalla pääsee suoraan pelin näyttöön. Klikkaa play, jolloin näet pelin tietoja pelin tekijästä. Klikkaa Start now-painiketta, jolloin saat pelille koodin ja pääset pelaamaan oppilaiden kanssa.

Varsinainen pelaaminen tapahtuu näin:

 1. Pelin alkaessa sille määritellään oma koodi. Anna tämä koodi oppilaalle, jotta hän pääsee peliin mukaan.
 2. Paina Start now-painiketta.
 3. Oppilaat kirjautuvat peliin ja näet kaikki osallistujat näytössäsi. Oppilaat voivat käyttää oman nimen lisäksi lempinimeä tai nimen alkukirjaimia. Ryhmistä saa tällä tavalla hauskoja yhdistelmiä, jolloin mahdollinen naljailu on helppoa eliminoida.
 4. Kun tarvittava määrä pelaajia on mukana, paina start now-painiketta.
 5. Alussa näkyy kysymysten kokonaismäärä. Varsinainen kysymys näkyy vain opettajan näytössä.
 6. Jokaisen kysymyksen jälkeen peli näyttää kaikkien vastausten lukumäärät sekä laskee automaattisesti pelaajien pistemäärät. Opettaja voi myös halutessaan perustella oikean vastauksen. Oppilaat näkevät oikean vastauksen opettajan näytöltä.
 7. Peli jatkuu next-painikkeesta.
 8. Jos kaikki pelaajat ovat vastanneet ennen kuin aika on päättynyt, kyseinen kierros päättyy vaikka aikaa olisi jäljellä. Jos vastausaika loppuu kesken, oikea vastaus tulee sekä opettajan että oppilaan näyttöön.
 9. Peli julistaa automaattisesti voittajan sekä hänen pistemääränsä. Loppukoonnista näkyy myös oikein ja väärin vastattujen kysymysten lukumäärä.

Pelin lopussa oppilas pääsee antamaan palautetta. Pelin hauskuudesta voi antaa palautetta yhdestä viiteen tähtien avulla. Peukulla ylös tai alas hän voi kertoa, oppiko hän jotain tai voiko hän suositella peliä. Lopuksi hän voi myös kertoa tunnelmistaan sopivalla hymiöllä.
Opettaja voi ladata itselleen tulokset, jolloin peli voi toimia myös testinä.
Jos saman pelin pelaa uudelleen, peli ei muuta vastausten järjestystä. Pelin voi keskeyttää milloin vain end-painikkeesta.

Oppilas kirjautuu puhelimella, tabletilla tai tietokokeella osoitteeseen kahoot.it

 1. Hän syöttää opettajan antaman koodin ja painaa enter.
 2. Oppilas syöttää pelinimensä ja liittyy peliin painamalla join game-painiketta.
 3. Oppilaan nimi näkyy näytöllä ennen pelin alkua.
 4. Jos kysymysmuotona on monivalinta, oppilas valitsee oikean vastauksen JA siihen liittyvän symbolin (kolmio, neliö, ympyrä ja monikulmio)
 5. Jos vastaus on oikein, ruutuun ilmestyy correct. Jos vastaus on väärin, oppilas saa tietää oikean vastauksen. Oppilas saa tietää myös sijoituksensa pelissä jokaisen kysymyksen jälkeen.
 6. Pelin loputtua oppilas voi antaa palautetta pelistä tähtien, peukkujen sekä hymiöiden avulla.
 7. Oppilas voi jakaa elin tuloksen Twitterissä tai Facebookissa. Hän voi myös perustaa oman tilin ja laatia omia pelejä.

Miten peliä voi sitten hyödyntää? Esim.

 • mikä sana ei kuulu joukkoon
 • täydennä lause oikealla sanalla
 • lisää oikea prepositio
 • lisäämällä kuvia voi myös kysyä niistä
 • kuullun  / luetun ymmärtämisen / monivalintojen purkuun

Eli tapoja löytyy paljon näiden lisäksikin. Parasta mielestäni on pelin aikaansaama innostus luokassa sekä oppilaiden hymyilevät kasvot. Pelejä voi myös pelata pareittain, jolloin menestymisen paine ei toivottavasti kasva liian suureksi. Eikun rohkeasti kokeilemaan!

Advertisement

Oppiminen keskiöön

Samassa vesossa 1.2. osallistuin virkistävään Jari Larun luentoon oppimisesta. Luentomateriaali löytyi verkosta jo pari tuntia ennen esitystä, mutta kyllä esitys paikan päällä oli piste iin päälle, ehdottomasti. Alkuperäisestä hieman muokattu versio löytyy täältä

Larun mukaan oppimisen itsesäätely on tulossa kouluihin. Tämä tarkoittaa, että oppilas laatii itse tavoitteet. Oppimateriaali tulee olemaan avointa ja sitä voidaan laatia yhdessä oppilaiden kanssa. Syväoppiminen, ei yksittäistiedot, tulee olemaan tärkeää oppimisessa ja varsinainen oppiminen tulee olemaan yhteisöllistä, ei eristyksissä olevaa paahtamista. Tämä vaatiikin opettajalta hyvin strukturoituja ryhmätehtäviä.

Oppimisen tulee siis tukea mielekkäistä ongelmanratkaisutehtäviä sekä oppimaan oppimista. Tehtävien tulee kannustaa luovuuteen ja niiden avulla harjoitellaan tiimityötä. Larun mukaan tärkeää on myös ymmärtää, että muutoksen tulee kohdistua toimintatapoihin luokkahuoneessa. Oleellista ei ole siis muuttaa kirjaa digitaaliseksi vaan huomio tulee kiinnittää toimintatapoihin. Sähköistä materiaalia valittaessa tulee oppilaalle antaa mahdollisuus rikastaa omaa oppimateriaaliaan esimerkiksi alleviivauksin sekä muistilapuin. Opettajalla tulee myös olla mahdollisuus päivittää materiaalia. 

Bulimiaopetuksen sijaan Laru kehoitti suunnittelemaan yksilö / ryhmä / luokkakokonaisuuksia, jolloin luennoinnin sijaan opettaja orkesteroi luokan toimintaa. Opettaja toimii siis taustasuunnittelijana tukien samalla oppimista. Tämä kaikki kuulosti todella hyvältä ja oli ilo saada kuulla, että oikeilla jäljillä ollaan. 

Opettajan joustava mieli

Osallistuin vesoon viime lauantaina 1.2., jonka aiheina olivat työhyvinvointi sekä vuoden 2016 mukanaan tuomat haasteet. Arto Pietikäinen aloitti koulutuksen johdattamalla osallistujat joustavaan mieleen sekä tietoiseen läsnäoloon. Huomasin jälleen kerran, miten rauhoittumiselle sekä Mindfulnessille pitää, ei pitäisi, raivata enemmän aikaa sekä luokassa että kotona. ”Opettajan työaika ei riitä, mistä se on pois”, kysyi Pietikäinen osuvasti näyttäen myös kuvaa, jossa mies on kävelyllä mäyräkoiransa kanssa. Koira nauttii luonnosta kun taas miehen pää on täynnä työhön liittyviä ajatuksia. Niin tuttua itsellekin.

Tietoisuustaidot merkitsevät siis kykyä olla läsnä hetkessä. On tärkeää vähentää ajatusten ja tunteiden ylivaltaa ja niiden sijaan perustaa käyttäytyminen omien arvojen pohjalle. Pietikäinen kehoitti määrittelemään omat arvot sekä toteuttamaan arvotekoja tietoisesti, jolloin arvoja voidaan käyttää ohjaamaan tavoitteita sekä päivittäistä käyttäytymistä. Tekomme siis heijastavat arvojamme, armottomasti.

Osuutensa lopussa Pietikäinen näytti hienon videon, Small pleasures, joka kiteytti luennon sanoman hienolla tavalla. Nyt pyrin kytkemään autopilotin päältä joka päivä sekä tekemään jotain uutta ja vastakkaista arjen vastapainoksi. Pieniä, mutta hyvin virkistäviä asioita. Minä itse olen vastuussa omasta hyvinvoinnistani, tunteistani sekä arvovalinnoistani.